Kwalifikant PZN

Kurs sitn PZN dla dzieci i młodzieży

Uczymy od 1997 roku, jesteśmy licencjonowaną szkołą narciarską SITN PZN. Szkoląc dzieci już od 4. roku życia obserwujemy ich postępy, dostosowujemy treningi do wieku, zachęcamy do nieustannego rozwoju. Nasze kursy – dla demonstratora i kwalifikacyjny – są pierwszym etapem kariery licencjonowanego instruktora PZN.

  • Kurs dla osób powyżej 16. roku życia.
  • Niepełnoletni kandydaci muszą posiadać zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie rodziców o zdolności do uprawiania narciarstwa oraz pisemną zgodę rodziców na udział w kursie. • Szkolenie trwa przynajmniej 6 dni, z czego 1 dzień jest poświęcony na egzamin. 
  • Zakres szkolenia obejmuje: teorię narciarstwa, nauczanie i doskonalenie techniki jazdy, organizację pomocy w razie wypadków na stoku, informację o konkurencjach alpejskich, przygotowanie sprzętu, zachowanie bezpieczeństwa w górach oraz slalom gigant.
  • Egzamin przeprowadza Instruktor Wykładowca – Kierownik Wyszkolenia Licencjonowanej Szkoły Narciarskiej. 
  • Dzięki ukończeniu kursu kryterium zaliczeniowe na zawodach regionalnych zostaje obniżone z 8 na 6 punktów (dla kandydatów na Pomocników Instruktora). Do przystąpienia do części I – technicznej na stopień Pomocnika Instruktora można przystąpić bez zaliczania kursu kwalifikacyjnego. 
  • Szkolenie kończy się egzaminem praktycznym i teoretycznym, po ich zaliczeniu otrzymuje się legitymację oraz odznakę. 
  • Uprawnienia wygasają po dwóch latach od ich otrzymania, jeżeli kursant nie kontynuuje szkolenia do stopnia instruktora PZN.

Kontakt

 
Telefon:
517 292 545
E-mail: obozy@jafisport.pl
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: 08:30 - 18:00
sobota - niedziela: nieczynne
 

Partnerzy