Certyfikaty/Zezwolenia

JAFI SPORT Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Św. Bonifacego 161/8,
02-909 Warszawa

NIP 521-37-58-321
Regon 366022914
Numer wpisu w rejestrze organizatorów turystyki: 1880
Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych
Administratorem danych osobowych jest JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 161/8. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (dalej jako „Ustawa”) i najpóźniej od dnia 25 maja 2018 r. będzie odbywało się z poszanowaniem przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych - dalej "RODO" (rozumie się przez to Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych, które zastąpią obecnie obowiązujące przepisy.

ADMINISTRATOR DANYCH
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. św. Bonifacego 161/8.

DANE KONTAKTOWE
Z Jafi Sport Sp. z o.o. Spółka Komandytowa można się skontaktować w następujący sposób:
elektronicznie na adres e-mail: jafi@jafisport.pl lub pisemnie na adres: JAFI SPORT Sp. z o.o. Sp. K., ul. św. Bonifacego 161/8, 02-909 Warszawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania usługi przez okres obowiązywania umowy i okres przedawnienia roszczeń oraz w celach marketingowych. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny jednak ich brak uniemożliwia wykonanie umowy polegającej na oferowaniu, organizowaniu i świadczeniu usług turystycznych oraz usług związanych z organizacją wyjazdów służbowych. Wykonanie umowy nie jest uzależnione od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu marketingowym. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania i sprostowania oraz – w zakresie wynikającym z przepisów - do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla przetwarzania danych. Każda zgoda może być wycofana w dowolnym momencie z zastrzeżeniem konieczności przetwarzania niezbędnych danych do końca okresu rozliczeniowego, nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych.

PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ JAFI SPORT Sp. zo.o. Spółka Komandytowa NASTĘPUJĄCYM KATEGORIOM ODBIORCÓW:
1. Podmiotom przewidzianym w ustawie o usługach turystycznych oraz podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, m.in. agentom, przewoźnikom, hotelarzom, restauratorom, rezydentom, ubezpieczycielom, rezydentom pilotom, firmom transportowym, innym biurom podróży w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.
2. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz Jafi Sport, w tym na podstawie ustawy o usługach turystycznych - tzw. podmioty przetwarzające.
3. Innym podmiotom współpracującym z Jafi Sport, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą na udostepnienie mu takich danych.

Kontakt

 
Telefon:
517 292 545
E-mail: obozy@jafisport.pl
Biuro czynne:
poniedziałek - piątek: 08:30 - 18:00
sobota - niedziela: nieczynne
 

Partnerzy